a traffic light with a red light

Varför är AI-baserad personalisering rätt väg att gå?

 

 

Regelbaserad personalisering 
(Adobe Target, Path Factory, etc.) 

AI-baserad personalisering 
(Optimizely) 

Innehållstaggning 

För att kunna personalisera innehåll måste du först tagga det. 

Manuell taggning (vem har tid för det?) 

Automatiserad taggning (fullständig och konsekvent) 

Köparens preferenser 

För att kunna matcha innehåll till en person måste du känna till deras preferenser. 

Tredjepartsdata, Account Intelligence, MAP-data 

Förstapartsdataoch andra data (MAP/CRM/ABM) 

Detaljerad data 

Hur matchar systemet innehållet med köparen? 

Segmentbaserat tillvägagångssätt (efter bransch eller konto) 

1:1 matchning av innehåll mot köpare (tar hänsyn till individuella preferenser) 

Tidsbunden 

Hur snabbt tas beslutet? 

Innehållsalternativen är konfigurerade före användarsessionen, och är inte responsiva gällande intressen 

Innehållsalternativ och köpdata utvärderas i realtid under användarsessionen, baserat på dynamiska preferenser 

Kanaler 

Var fungerar de? 

Begränsad funktion, vanligen bara på webben eller via e-post – varje kanal är isolerad och konfigurerad separat 

Sömlöst – fungerar synkroniserat över alla digitala kanaler 

 

About the author