Mittuniversitetet

Tillgänglighet och personaliserad digital undervisning – självklarheter för Mittuniversitetet

Alla digitala kanaler i en och samma plattform inklusive publikt intranät

Covid-19-pandemin har tvingat många organisationer att snabbt lägga om själva grunden för verksamheten. När kontoren har tömts och arbetet till största del sker på distans blir digitala verktyg helt avgörande. I många fall har det inneburit en dramatisk omställning, men Mittuniversitetet är ett något av ett undantag, även inom den akademiska världen.

Redan innan pandemin har en stor del av utbildningarna genomförts på distans. Idag utgår närmare hälften av kurserna från digital undervisning och flera högskoleprogram går att läsa helt på distans.

Bransch

Utbildning

Produkter

Besök

https://www.miun.se/en/

Studentupplevelsen i centrum när Mittuniversitet gick över till molnet

Alla digitala kanaler i en och samma plattform inklusive publikt intranät

Mittuniversitetets webb har en växande betydelse för verksamheten. Optimizely är motorn i Miun.se och för ytterligare en rad konferens- och projektsajter som drivs av universitetet. Mittuniversitetet arbetar sedan länge med kombinationen av Optimizely och Knowit som partner för utveckling och förvaltning av webben. Kompetensmässigt finns det fördelar för Mittuniversitetet att arbeta med Knowit.

– Extern förvaltning passar oss väldigt bra. Det skapar tydlighet kring kravställning och planering. Vi vet vad som levereras och kan jobba mot deadlines, säger Bengt Nilsson, webbkoordinator och digital strateg på Mittuniversitetet.

De senaste större förändringarna är att sajten har fått ny design och att studentportalen (som tidigare låg på en annan plattform) har flyttats till Optimizely. Samtidigt har Miun.se tagit klivet över till molnet genom Optimizely Digital Experience Platform. För Mittuniversitetet finns tydliga synergier med att praktiskt taget allt innehåll nu finns samlat på samma plattform, samtidigt som användarupplevelsen har förbättrats och blivit enhetlig. Även bildarkivet har flyttat till molnet genom mediahanteringssystemet ImageVault, vilket fungerar som en mediabank för lagring och publicering av alla typer av mediafiler.

Den nya webben återspeglar också universitetets strävan efter öppenhet. Nästan alla sidor på intranätet – över 98% – är fritt tillgängliga, vilket är helt avsiktligt.

– Vi vill publicera allt som omfattas av offentlighetsprincipen. Att kräva inloggning för att komma åt uppgifter som ska vara offentliga, det vore bara att krångla till det, menar Bengt Nilsson.

Studentupplevelsen i centrum när Mittuniversitet gick över till molnet

Övergången till Optimizely Digital Experience Platform hade Mittuniversitetet förberett under en längre tid. Avgörande för beslutet var att få en ännu mer driftsäker webb. Kraven på tillgänglighet har alltid varit höga, något som understryks när alla webbaserade tjänster ligger på samma plattform. Med molntjänsten kan också kapaciteten snabbt skalas efter behov. Trafiken till Miun.se är påtagligt säsongsbetonad, med en stark ökning under högskolornas ansökningsperiod på våren, då antalet besökare på utbildningssidorna mångdubblas.

Mittuniversitetets sajter omfattar totalt cirka 7 500 sidor och över 100 personer arbetar med innehållet i olika redaktörsroller. Vid sidan av Miun.se, som rymmer externwebben, student- och medarbetarportaler, finns omkring 15 projekt- och forskningssajter som vilar på samma plattform.

Personalisering är centralt i Mittuniversitetets arbete med att ständigt förbättra webbupplevelsen. Mycket har redan gjorts för att presentera anpassad information till medarbetarna och satsningen på personalisering går vidare för att kunna erbjuda motsvarande för studenterna. Målet är en personlig startsida där information hämtas från olika källor samlas och presenteras: kalender, epost, schema, bokningar och tentamensresultat.

Central hantering av bilder och innehåll

En kompletterande lösning som Mittuniversitetet länge använt jämte Optimizely är mediahanteringssystemet ImageVault, vilket håller koll på universitetets cirka 25 000 bilder. Den senaste versionen av ImageVault är också molnbaserad, vilket ger tillgång till nya AI-funktioner (via Azure AI) och exempelvis möjliggör automatisk taggning av bilder. ImageVault har också fått inbyggd automatik för skalning av bilder, med anpassning till olika enheter och den aktuella uppkopplingen.

De närmast kommande målen för Mittuniversitetets webbansvariga handlar mycket om att öka tillgängligheten, till exempel genom nya lösningar för syntolkning och automatisk textning av filmer. I det sammanhanget blir det också intressant att ImageVault har ny funktionalitet för video.