Nobia

Nobia är Europas ledande köksspecialist och satsar digitalt tvärs över hela sin varumärkesportfölj med Optimizely

Ett splittrat nätverk

Nobia stod inför utmaningen att alla koncernens varumärken hade webbplatser som de utvecklat på egen hand tillsammans med olika leverantörer och på olika plattformar. Funktionerna på webbplatserna skiljde sig åt och hostingen för dessa sköttes av en mix av externa leverantörer.

Nobia ville skapa en framtida extern webbplattform på Optimizely och hitta en långsiktig strategisk partner för utveckling och support. Efter en noggrann upphandlingsprocess valdes Optimizely och en spännande resa mot en ny webbplattform påbörjades.

Bransch

Detaljhandel

Produkter

Förverkligar digitala mål

Den tekniska webbplattformen som fick namnet Hercules är byggd på Optimizely CMS i kombination med kringprodukter, tjänster och integrationer. Detta ansågs vara den bästa tekniska lösningen med tanke på Nobias ambitioner.

Den övergripande funktionaliteten omfattar:

  • Extremt flexibelt mallsystem där block används för att skapa dynamiska lösningar på och mellan webbplatser.
  • Bokningshantering för möten, med länkar till ERP, CRM och e-postsystem.
  • Bildgalleri baserat på ImageVault och Optimizely Search & Navigation.
  • Optimizely Commerce Catalog för beställningar.
  • Samarbetsyta mellan kunder och köksbutiker med unika kundkonton som möjliggör planering av inköp av köket på distans.
  • Möjlighet att integrera externa CRM-system för att spåra nya kunder.

När plattformen byggdes låg fokus på att maximera potentialen i blockmetoden. Det innebär stor flexibilitet när det gäller att kontrollera både utseende och logik inom och mellan de olika varumärkenas egna webbplatser.

Hela lösningen krävde det senaste för att kunna erbjuda en modern, flexibel och tillgänglig användarupplevelse som skulle fungera sömlöst mellan olika enheter och kanaler. En unik responsiv design har skapat ett av marknadens mest effektiva mobila gränssnitt.

Lösningen behövde också ha med en global marknad i åtanke som består av olika enheter, språk och beteendetrender.

Koncernens digitala marknadsförings- och webbplattformar smälter nu samman i en enda företagslösning från Optimizely.

Först ut lanserades poggenpohl.com på Hercules-plattformen som en proof-of-concept. Ett år senare lanserades den första fullskaliga webbplatsen baserad på Hercules, följt av en lyckad lansering av alla varumärkeswebbplatser kort därefter. E-handelsfunktionen lanserades i samma veva.

Förenklad digital inköpsprocess

Från drömmen om ett nytt kök till en långvarig relation. Det tar ganska lång tid innan kunden fattar ett så stort beslut som att köpa ett kök. Det främsta syftet med att bygga den digitala plattformen var att förenkla kundresan.

För att återspegla detta syfte har varje varumärkeswebbplats utvecklats för att förenkla och förbättra kundupplevelsen för besökare som köpt eller funderade på att köpa ett kök.

Nobia ville markera en tydlig övergång från den statiska katalogen till ett kraftfullt kundgenererande verktyg. Målet med den nya digitala lösningen var att skapa en central hub för innehållsproduktion.

Webblösningen använder därför ett designperspektiv som utgångspunkt där varje enskild funktion, innehåll eller service stöttar en eller flera delar av kundresan.

Inspirerande innehåll = engagerade kunder

Målet är att inspirera och engagera potentiella kunder, öka besöken till de fysiska butikerna (sett ur ett omnikanalperspektiv) och göra det enklare att köpa ett kök. Från början fokuserade Nobia på att skapa inspirerande innehåll, ha en enkel dialog med kunderna och skapa mer integration och värdeskapande mellan den digitala och fysiska kundinteraktionen.

Varumärkesengagemang

Engagemang börjar i samband med en koppling utanför ett varumärkes webbplats med ett starkt fokus på närvaro och interaktion. Det skapar digital synlighet i kanaler som sociala medier. Nobia har två sätt att interagera med sociala medier: dela innehåll från den aktuella webbplatsen och inspireras av externa kanaler och lagra det på webbplatsens digitala samarbetsyta.

Nyckeltal förenklar prioritering och utveckling 

När funktionalitet, innehåll och tjänster utvecklades för varje webbplats och plattform, fokuserade Nobia redan dag ett på att mäta och analysera med verktyg som Google Analytics och Tag Manager

Redan från början fastställdes mätmetoder och nollvärden. Sedan lanseringen har man kontinuerligt utvärderat nyckeltalen och sedan använt informationen för utveckling och förbättring av funktionaliteten.

Utöver den detaljerade rapporten sammanställs de viktigaste nyckeltalen i en dashboard som gör det möjligt för de olika avdelningarna att jämföra sig med och lära sig av varandra.

Denna dashbord baseras också på Optimizely, och är byggd på en separat domän för att göra den tillgänglig för alla. Genom att använda Optimizely-integreringar för plattformen, Google Analytics och Facebook, hämtas data som sedan visualiseras i diagram med tydliga indikatorer.

Denna information används också av marknadsförare för att de ska kunna dra slutsatser om trender och beteende över och mellan marknader.

Kvalitativa användarstudier tillhandahålls kontinuerligt av andra externa partners som genomför djupintervjuer och användaranalyser.

En affärsdriven målorienterad lösning

Idag har flera slutsatser dragits och dokumenterad affärsnytta fastställts som stödjer ROI såväl som ambitionen med nöjdare kunder och ökad försäljning.

  • Den organiska trafiken har ökat med cirka 30 procent.
  • 15-20 procent av alla besökare tittar i bildgalleriet Dessa besökare tenderar att fortsätta till en butik i större utsträckning än övriga besökare.
  • Den mest värdefulla konverteringen på sajterna sker när en besökare bokar ett möte med en köksdesigner. Sedan lanseringen har det totala antalet mötesbokningar ökat med 20 procent tack vare förenklade flöden och en mer inriktad, digital marknadsföring för att lyckas med detta mål. Förutom direkta mötesbokningar levererar sajterna över förväntan när det gäller att få en större andel av besökarna att söka och hitta information om butikerna.

Utöver den affärsnytta som anges ovan, skapas starka synergier, ökad kvalitet och kontinuitet. Det görs genom att man kan driva en gemensam plattform där alla varumärkena delar på utvecklings- och förvaltningskostnader som är kopplade till den digitala marknadsföringen. Dessutom blir det enklare att kvalitetssäkra när huvudkontoret kan fungera som ett ”Centre of Excellence”.

Det faktiska värde som skapas för kunden är en enklare, snabbare och enklare interaktion mellan kunden och varumärket.

Med  hjälp av Optimizelys CMS-lösning Content Cloud kan besökarna välja att engagera sig genom att skapa ett eget konto där de kan samla in inspirerande idéer. När de vill kan besökarna dela med sig av informationen till en utvald köksbutik för att skynda på och förenkla köpprocessen. Det är just den här möjligheten att kunna samarbeta med kunden på digitala samarbetsytor som har ökat köpprocessen. Dessutom har man fått en mycket större förståelse för kundens motivation och beteende.

De här kombinationen skapar ett större kundengagemang redan före personliga möten och ger möjlighet till att locka fler nya kunder.