Öka experimenterings­hastigheten

Sätt upp tester snabbare och testa mer genom att ge medarbetarna de verktyg för kontroll och styrning som de behöver för att bli säkra och självgående.

Experimentera med full kontroll

När ni växer kan ni bibehålla processer och experiment av hög kvalitet genom att standardisera era arbetsflöden och ge alla ett ramverk att följa.

Skapa en "testa och lär"-kultur

Genom att köra fler tester av hög kvalitet och snabbt dela insikter kommer ert program för experimentering att få uppmärksamhet. Och genom engagemang och intresse kan experimentering bli en del av er företagskultur.

>1 miljon experiment körs i världens största digitala laboratorium

Fånga upp lovande idéer. Från alla.

Med ett strukturerat arbetssätt kan ni fånga upp idéer, föra en backlogg över nya optimeringsmöjligheter och prioritera dem som verkligen gör skillnad.

 • Anpassningsbara formulär och mallar för idéförslag
 • Regler för att automatiskt skicka idéförslag till rätt personer eller team
 • Förvandla idéer till hypoteser och börja samarbeta kring dem
graphical user interface, text, application, email

Arbeta tillsammans. På ett ställe.

När en hypotes har skapats, använder ni den gemensamma arbetsytan som ett nav för testunderlag, designvarianter, kommunikation och tilldelning av uppgifter och godkännanden i arbetsflödet.

 • Anpassningsbara mallar för arbetsflöden – tilldela personer och sätt deadlines
 • @-omnämnanden och flexibla aviseringar för spårning
 • Med kommentarstrådar hålls konversationshistoriken på ett ställe
graphical user interface, text, application, email

Granska och godkänn designvarianter.

Samarbeta kring designvarianter, upprätthåll en versionshistorik och spåra godkännanden – allt inom samma hypotes i Experiment Collaboration – men låt era designers jobba kvar i sina vanliga designprogram.

 • Designgranskning (använd filer från M365, Adobe, Figma eller InVision)
 • Kommentarer och noteringar för bilder och live-webbsidor
 • Jämför versioner sida vid sida för att tydliggöra skillnaderna
graphical user interface, text, application, email

Se och dela hela planen.

Styr hela programmet från en enda vy. Gruppera pågående experiment i sprinter eller Kanban, så som ditt team väljer att arbeta. Håll ledningen informerad med tydliga, informativa layouter som en kalender eller en lista.

 • Spåra experimentens status och sortera dem efter egna taggar och etiketter
 • Dela flexibla vyer av paneler, tidslinje, listor och kalender
 • Bjud in obegränsat antal gäster som bara kan se det som delas med dem
 • Vårda communityn genom enkel delning av en organiserad plan
chart

När jag försöker demokratisera skapandet av idéer för experiment behöver processen ändå vara strikt och korrekt. Varje idégivare måste gå igenom Optimizelys certifieringsprogram så att de kan granska och analysera sina egna experiment. Med ett centraliserat system för att hantera hela processen halverar vi arbetsbördan.

Chef för produktanalys

Det mest användbara vi har gjort är att ge icke-experter möjlighet att köra experiment och förstå statistiskt tänkande. De sociala funktionerna kopplade till experimenten – kommentarer, "@"-funktioner, trådar, länkar till experimentresultat så att alla kan se dem osv – var utan tvekan det mest värdefulla på plattformen.

Experimenteringschef

Vår experimentprocess omfattar 49 personer som genomför 8 faser under ungefär 44 dagar... för att dra igång ETT test. Efter att ha konsoliderat teknik och arbetsflöden och gjort både tekniska och icke-tekniska medarbetare oberoende via ett gemensamt styrverktyg, minskade vi den cykeln med 30 dagar, men bibehöll resultat av högsta kvalitet.

Intäktschef

Try Experiment Collaboration Yourself

Sorry, this interactive tour is only available on desktop for now

Optimizelys nya funktionspaket Experiment Collaboration ersätter vårt tidigare erbjudande Program Management.

Experiment Collaboration innebär en betydande utveckling jämfört med vad som erbjöds i Program Management. Det är vårt svar på en värld som vill (och behöver!) genomföra digitala experiment med högre frekvens och högre hastighet men som lider av långsamma, komplexa processer för att lansera tester.