icon

På norsk omtales CMS som publiseringsløsning, publiseringssystem, innholdshåndteringssystem eller innholdsforvaltningssystem, men mest brukt er det engelske navnet «Content Management System», gjerne forkortet «CMS».

CMS-systemer har eksistert siden slutten av 1990-tallet og er ofte det sentrale i nettsider, enten det være seg nyhetsnettsteder, konsernnettsider, nettbutikker, nettaviser eller blogger.

Hva er formålet med et CMS?

Hovedmålet med et CMS er å gjøre det enklere for brukere å administrere, katalogisere og publisere innhold, enten det er med tanke på egen organisasjon (via intranett eller ekstranett) og/eller det med tanke på å tilgjengeliggjøre informasjon for folk flest via vanlige nettsider på internett.

Et annet formål med CMS er å gjøre det enklere for brukere å samarbeide om å produsere og forvalte innhold. I større bedrifter og organisasjoner er det ofte flere skribenter på en og samme artikkel, der noen oppretter dokumentet, for å så la andre redigerere og skrive videre på innholdet i ettertid eller samtidig. Avanserte CMS har også gode løsninger for å tildele brukerne ulike roller, slik at de med begrenset tilgang bare kan lage utkast til artikkel før den sendes videre til en overordnet for godkjenning og publisering.

I tillegg gir et CMS ofte en rekke tekniske fordeler. Det vil vi komme tilbake til senere i artikkelen.

Hvordan fungerer et CMS?

Et CMS består av et lukket område for intern administrasjon («back-end») og et offentlig tilgjengelig område synlig for de besøkende («front-end»). Hva som skal vises til brukerne og hvor det skal vises, bestemmes av webredaktøren eller annen person med innholdsansvar for nettsiden. Denne informasjonen lagres også i databasen.

Moderne CMS har ofte et enkelt og visuelt grensesnitt, der brukerne ved hjelp av ulike verktøy og forhåndsinnstillinger kan gi beskjed til programvaren om hvilke innstillinger som gjelder for innholdet og/eller grupper av innhold. I praksis betyr det at med et CMS er det svært enkelt å administrere en nettside og sørge for at innhold vises på rett sted til rett tid. Mens datasystemet og databasen fikser resten av arbeidet.

CMS har nå tatt helt over for tradisjonell HTML-koding, slik det ble spesifisert av internettoppfinneren Tim Berners-Lee på starten av 1990-tallet. Et problem med vanlig HTML er at hvert dokument må skrives i HTML og at fellesinnholdet slik som navigasjonslinjer, logo, lenker etc enten måtte kopieres inn i hvert enkelt dokument eller styres med kompliserte maler. Særlig nettsideeiere med mange undersider og gjerne en voksende antall sider, opplevde dette som en tidkrevende prosess.

Lenge var selvsagt internett i seg selv nytt og revolusjonerende, men etter hvert begynte brukerne også å sette større krav til design. Med visualiseringsspråket Cascading Stylesheets (CSS) ble det omsider enklere å lage fine nettsider. Men inntoget til CSS gjorde innholdsforvaltningen mer komplisert fordi CSS ble lagret som en tilleggsfil til hver enkelt HTML-fil, noe som medførte at nå måtte enda et dokument redigeres for hver nettside som skulle endres. Behovet for nye og mer avanserte systemer for publisering av innhold på nett, ble nødvendig.

Etter hvert så dynamiske nettsider med CMS heldigvis dagens lys. Kort fortalt lagres ikke lenger innhold i HTML-dokumenter, men med et CMS-system tas det i stedet i bruk databaser for å lagre innhold.

Hvilke CMS finnes i Norge?

Det finnes en rekke CMS på det norske markedet. De har alle sine styrker og svakheter. I Norden er Episerver det mest brukte CMS’et blant større bedrifter, organisasjoner og offentlige etater, mens CMS som Drupal, Joomla og Wordpress er populære blant bloggere og småbedrifter. I tillegg har du CMS som eZpublish, Sitecore, Enonic, Dynamicweb, Wondercode og Umbraco for å nevne noen. 

Headless CMS...

Siden denne blogposten ble skrevet har utviklingen av brukergrensesnittet, og teknologiene som ligger bak (ofte kalt front-end rammeverk) som den besøkende møtes av, hatt en rivende utvikling. Dette i kombinasjon med at man har enda flere kanaler (mobil, apps, kiosk, in-store display) som også trenger å få innhold fra et sted så har begrepet Headless CMS fått et oppsving. For noen i bransjen har det gått så langt at det forfektes som det eneste man skal ha...

Vår Country Manager, Steve Celius har skrevet en egen blogpost om hva et Headless CMS er som er verdt å lese. 

Spoiler: Har du Optimizely, har du et headless CMS!

Tips til videre lesing

Vi har skrevet en artikken hva må du tenke på når du skal velge et nytt CMS som inneholder video og tekst du kan benytte som underlag når du skal vurdere ny CMS plattform.