Test, ikke gjett

Data-drevne beslutninger er en selvfølge på de fleste virksomhetsområder. Men når det kommer til digitale tjenester og brukeropplevelse (UX) ser vi ofte at beslutninger tas basert på antagelser og magefølelse. Undersøkelser viser at 8 av 10 endringer ikke kan vise positiv verdi, så hva er egentlig riktig investering av tid og penger? Optimizely har verktøy og tjenester som hjelper virksomheter med å teste og eksperimentere gjennom hele utviklingsløpet og sørge for at beslutninger tas på bakgrunn av data og innsikt.

“We aim to make mistakes faster”

Utsagnet er mantraet til en viktig Optimizely-kunde. Om vi alltid visste at det vi gjorde var riktig og skapte ønsket verdi hadde det nok vært dumt å gjøre feil. Men faktum er at det å feile ofte kan spare deg mye tid og penger fordi det gjør at du ikke fortsetter i samme spor som uansett ville feilet lengre ned i veien.

Hør hva Professor Stefan Thomke ved Harvard Business School, forfatter av boken "Experimentation Works", har å si om hvordan du ved å verdsette feil kan få større verdi fra din investering!