Freshly picked

Content management 101

What is content lifecycle management?

Content lifecycle management is the practice of managing content from it's planning, authoring, promotion, assessing and maintaining. Everything has a lifecycle: plants, animals, computers, and, yes, people. With 70% of businesses leveraging content marketing, understanding the lifecycle of your content is crucial to your company’s workflow and success.

Read more

What is a content marketing platform?

Marketers use a content marketing platform (CMP) to centralize content planning, creation, optimization and delivery workflows. A CMP gives organizations the ability to collaborate around types of content, distribute digital assets to customers and streamline the entire content creation and delivery lifecycle for improved engagement. 

Read more

What is a content hub?

A content hub is a curated collection of branded content on a specific topic or subject. It houses articles, videos, infographics, and other forms of content that let users take a deep dive into a specific area in which the brand is an authority or expert. When done correctly, they're a powerful way to establish your brand's authority, grow its presence, and increase your overall sales or conversion rate.

Read more

Bra innehåll skapar bättre engagemang.

Varje bra affärsplan består av en mänsklig komponent – den börjar med hur du hanterar ditt innehåll och hur dina användare interagerar med ditt varumärke. Innehållet ska berätta historier, kommunicera budskap och vara värdeskapande. Du använder inte ditt CMS för sakens skull, du använder det för att påverka, agera och vägleda. Lär dig hur framgångsrika företag konstant transformerar sig själva och ger sina team möjlighet att med vetenskap och kreativitet skapa bättre innehållsupplevelser.

Innehållshanteringssystem i optimeringsordlistan