fx-hero-illustration_light

Optimera överallt

Kör experiment i hela din tech stack – innehåll, algoritmer, webb, appar och över internet (OTT) – för att skapa kundupplevelser som ger resultat.

Hyperpersonaliserat

Förbättra personaliseringen med riktade, snabba och exakta tester.

Riktade utrullningar

Styr vilka målgrupper som får se en funktionsvariant med hjälp av feature flags och riktade utrullningar. Använd Advanced Audience Targeting och dra nytta av dina befintliga kunddata.

Frikoppla utrullning från releaser

Minska trycket på ingenjörerna genom sofistikerade verktyg för funktionshantering. Publicera koden var som helst och öka sedan utrullningen via användargränssnittet.

Vässa dina produktleveranser

Ta kontroll över processen och leverera funktioner som användarna älskar med klassens bästa verktyg för experimentering och funktionshantering

Intuitivt samarbete mellan team

Experimentera snabbare med inbyggda planeringsverktyg, eller integrera dina befintliga verktyg i arbetsflödet. Samarbeta smidigt mellan produkt-, marknadsförings-, teknik- och analysteam.

 • Backlog för idéer – samarbeta enkelt kring experimenthypoteser
 • Arbetsflöde och godkännanden – öka takten på ett säkert sätt med flexibla arbetsflöden
 • Samarbete kring experiment – med inbyggda kraftfulla och lättanvända samarbetsverktyg

Experimentverktyg och datastrikthet i världsklass

Lita på dina beslut med hjälp av data och fortsätt framåt med tillförsikt. Vi ger dig verktygen för att snabbt dra nytta av tydliga och användbara experimentresultat – allt levererat i ett väldokumenterat SDK med noll latens.

 • Stats Engine – kör experiment med hög statistisk tillförlitlighet, granska experiment med lättförståeliga resultat
 • Multi Armed Bandit + Stats Accelerator – börja optimera efter win rate medan experimenten fortfarande rullar

Kraftfull målgruppsinriktning för detaljerad personalisering

Välj vilken kunddata som experimenten ska köras på och målinrikta dem med extrem precision. Skräddarsy experiment och releaser till dina fördefinierade målgruppskohorter i realtid.

 • Audience builder – intuitivt gränssnitt för detaljerad målgruppsdefinition
 • CDP connect – anslut din tredjeparts-CDP och använd befintliga målgruppssegment
 • Advanced Audience Targeting – realtidssegment för målgruppsinriktning med noll latens

Omfattande verktyg för funktionshantering

Rulla ut specifika funktioner till specifika målgrupper och rulla tillbaka dem lika enkelt. Kraftfulla funktioner för feature management frikopplar kodutrullningen från releaserna, vilket frigör ingenjörsresurser och ger säkra releaser från användargränssnittet.

 • REST API – skräddarsydda integrationer och arbetsflöden
 • Riktade leveranser – omfattande verktyg för funktionshantering

Optimizelys integrerade plattform gör den tilltalande för stora företag, och den har starka funktioner 
för testning i flera kanaler och användning av olika testtekniker.

Forrester
"The Forrester Wave™: Experience Optimization Platforms

Utvecklarresurser

Nöjda utvecklare

Med över 9 000 utvecklare har vi en väldokumenterad och uppskattad utvecklarerfarenhet. Vi är tillgängliga och lätta att samarbeta med. I vår utvecklardokumentation och våra communities får du all vägledning du behöver.

graphical user interface, application, chat or text message

Utforska möjligheterna

Få en överblick över de många funktionerna för experimentering och funktionshantering i Feature Experimentation.

Samarbeta
 • Anpassad konfiguration
 • Samarbeta kring experiment
Experimentera
 • Optimizely Stats Engine
 • Experimentering över flera kanaler
 • Dataverktyg
 • SDK:er utan latens
 • Analys
Personalisera
 • Beteendestyrd målgruppsinriktning och segmentering
 • Advanced Audience Targeting
 • CDP connector
Lansera
 • Progressiv leverans
 • Riktade utrullningar
 • Personaliserade funktioner
 • Schemalagd flaggning
 • Flera funktioner per flagga

Redo att ta nästa steg?

Kom igång