Hur vi optimerar oss själva.

Om du hade verktygen från en av världens ledande digitala upplevelseplattformar till ditt förfogande skulle det vara dumt att inte använda dem. Det är därför vi på Optimizely alltid funderar på nya och innovativa sätt att använda vår plattform. Vi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Vi har dokumenterat några av våra egna experiment med förhoppningen att de ska ge dig självförtroende och inspirera dig till att själv komma igång. Se hur vi själva använder våra verktyg för att optimera våra besökares upplevelse.

Så kan du börja testa på mindre än 60 sekunder

Optimizelys vision

Vi anser att ingenting ska begränsa din möjlighet att göra intryck. Med Optimizely är det enkelt att leverera sofistikerade upplevelser, så att varje team får möjlighet att maximera sin potential och uppnå bättre resultat. Det går snabbare att skapa innehåll och det är enklare att samarbeta. Dina medarbetare kan experimentera på egen hand så att de kan tänka mer kreativt och utföra sina uppgifter med bättre resultat. Använd realtidsrekommendationer drivna av data och insikter som ger personaliserade och effektiva resultat

 

Oavsett vilka dina mål är, oavsett bransch och erfarenhet ska det inte finnas några gränser för vad du kan göra.